Научно-стручни скуп "Савремене машине, механизми и материјали у индустрији"

19.03.2010. у организацији Високе школе примењених струковних студија и Друштва за дијагностику одржан је науцно-струцни скуп "Савремене машине и алати у индустрији".