ico-portal-zaposlenih   mail


Уверења о акредитацији установе 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  

 pdf Уверење о акредитацији - Заштита животне средине - 2017
 pdf Уверење о акредитацији - Машинско инжењерство - 2017
 pdf Уверење о акредитацији - Прехрамбена технологија - 2017
 pdfУверење о акредитацији - Инжењерство намештаја и ент. - 2017
 pdfУверење о акредитацији - Производна економија - 2017
 pdf Уверење о акредитацији - Друмски саобраћај - 2015
 pdf Уверење о акредитацији - Предузетнички менаџмент - 2015
 pdf Уверење о акредитацији - Заштита животне средине - 2012
 pdf Уверење о акредитацији - Технологија дрвета - 2012
 pdf Уверење о акредитацији - Производна економија - 2012
 pdfУверење о акредитацији - Прехрамбена технологија - 2012
 pdf Уверење о акредитацији - Машинско инжењерство - 2012
 pdf Уверење о акредитацији - Саобраћајно инжењерство - 2010
 pdf Уверење о акредитацији - Машинско инжењерство - 2007
 pdf Уверење о акредитацији - Прехрамбена технологија - 2007
 pdf Уверење о акредитацији - Производна економија - 2007
 pdf Уверење о акредитацији - Технологија дрвета - 2007
 pdf Уверење о акредитацији - Примењена информатика - 2007

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ