Svaka limenka se racuna 2

У периоду од  18-20.11.2019. године у просторијама Школе, према препоруци националног координатора Међународног програма Еко школе/Еко факултети, Александре Младеновић, одржане су радионице о рециклажи лименки на тему "Свака лименка се рачуна". Радионицама су присуствовали студенти студијских програма Прехрамбена технологија и Заштита животне средине који су надоградили своја знања о значају рециклаже лименки и економској исплативости поступка. Студенти и наставници Школе ће и ове године подржати акцију "Свака лименка се рачуна" сакупљањем искоришћених лименки и њиховим одлагањем у контејнерима који су предвиђени за ту сврху а налазе се у холу Школе.

 

Пројекти , награде и признања