1Студенти треће године студијског програма Заштита животне средине и Прехрамнбене технологије Академије техничко васпитачких струковних студија Одсек Врање, су дана 27.10.2020. са професорком др Јеленом Марковић, по позиву саветодавца из Пољопривредно саветодавно стручне службе у Врању у оквиру редовних радионица, присуствовали предавањима у њиховим просторијама. Одржана су два предавања и то на тему „Предуслови за савремену и интензивну воћарску производњу“, предавање је држала дипл.пољоп.инж. воћарства Сузана Јеркић и „Јачање конкурентности увођењем GLOBAL GAP стандарда и начин добијања сертификата“, предавање је држала дип.инж.пољоп. Марија Јањић.

Студенти су били у прилици да чују на који начин се долази до GLOBAL GAP сертификата, односно шта значи GLOBAL GAP стандард и упознали се са могућношћу његове примене у пракси. Такође су били у прилици да чују како најбоље припремити земљиште како би се добиле што квалитетније сорте воћарских култура, као и то на који начин и како препознати која садница је боља и квалитетнија.

Пројекти , награде и признања