Студенти треће године студијског програма „Заштита животне средине“ АТВСС – Одсек Врање на челу предметним наставником др Јованом Џољић, предавачем, учествовали су у пројекту "Да нам клима штима" (Climate Pact for Impact) једне од водећих организација у свету и код нас за заштиту природе - WWF (World Wide Fund for Nature).

Циљ пројекта је да повезивањем различитих интересних група, професионалних и стручних удружења, младих и заинтересованих грађана информише становништво о томе на који начин својим ангажманом могу смањити разорни утицај климатских промена на опстанак планете и будућих генерација на њој. Три кључне компоненте за постизање циља пројекта су образовање, подизање грађанске свести путем јавних кампања и успостављање сарадње са привредницима.

Поред теоријског знања стеченог на предмету „Заштита биодиверзитета“, студенти су имали прилике да се упознају са најактуелнијим информацијама о климатским променама кроз онлајн интернет курс „Климатске промене, ризици и изазови“. Курс је осмишљен од стране научне асоцијације „Немачки конзорцијум за климу“. Светски познати научници у области климатских промена воде полазнике кроз овај курс. WWF је за студенте који су успешно завршили обуку обезбедио сертификате.

 

Пројекти , награде и признања