1Промоција студијских програма Одсека Врање АТВСС, након Дана отворених врата, настављена је обиласком Економско-трговинске школе и Пољопривредно-ветеринарске школе у Врању. Представници тима за промоцију школе, заинтересованим матурантима, ближе су описали могућности даљег школовања, наводећи све важне кораке ка стицању индекса, почев од детаља бесплатне припремне наставе, преко детаља у вези са пријемним испитом и рангирањем за студије финансиране из буџета, до оних који се односе на студентски живот, како у настави тако и у ваннаставним активностима.

Пројекти , награде и признања