1jpg

Студенти ВШПСС из Врања су 25.10.2019. године са својим професорима др Јеленом Марковић, др Милицом Станковић, мр Иваном Круљ и асистентом MSc Сузаном Стојановић посетили 64. Међународни Сајам књига у Београду, који је посвећен књизи, прoмoцији књижeвнoг ствaрaлaштвa и oбрaзoвaњa, културној рaзмeни сa инoстрaнствoм и пoкрeтaњу aктуeлних књижeвних и друштвeних питaњa. Сajaм књигa свaкe гoдинe угoсти нajзнaчajниje дoмaћe и брojнe инoстрaнe писцe и издавачe, кojи прeдстављajу свoja стaрa издaњa и aктуeлну прoдукциjу. На Сајму су одржане брojнe прoмoциje, прeзeнтaциje, прeдaвaњa, oкругли стoлoви и трибунe на тeме вaжне зa књижeвнoст, издaвaштвo и културу.

Истог дана студенти су били у прилици да посете и Трећи Фестивал чоколаде у Београду. Овај Фестивал је јединствен по томе што су на њему учествовали гости из иностранства Бугарске, Русије, Белгије који су представили свој програм и најбоље сировине и производе из своје понуде. Студенти су имали прилике да виде плод какаоа, чоколадне скулптуре, ручно рађене чоколаде, које су и дегустирали, чоколадне сапуне и многе друге производе.

 

Пројекти , награде и признања