1

Дана 30.10.209.године у просторији Високе школе примењених струковних студија др Јелена Марковић је одржала студентима предавање на тему Енергетска ефикасност у Еко-школама. Студенти су били у прилици да чују занимљивости о енергетској ефикасности; упознали су се са мерама које треба спроводити како би се енергија што ефикасније искористила.

Иако губици енергије не могу бити сведени на нулу, они се могу смањити на разне начине коришћењем разних техника, a ефикасним приступом енергија може да се троши у оптималним количинама за неки процес или активност. Кад се она користи на неодговарајући начин, у крајњем исходу долази до њеног расипања а тиме и до финансијског губитка. Неефикасно коришћење енергије махом је резултат лошег пројектовања, неадекватне радне карактеристике процеса, лошег одржавања, празног хода или рада уређаја када то није потребно (укључена светла, вођење процеса на непотребно високом температурама и слично).

На крају предавања студенти су учествовали у квизу на тему енергетске ефикасности и том приликом су показали завидан ниво знања  о овој актуелној теми. Предавања су иначе одржана и организована под покровитељством ЕПС-а, а у оквиру релизације међународног програма Еко-школе/Еко факултети.

 

Пројекти , награде и признања