ДОГАЂАЈИ

1„Компетенције за 21.век - образовање у служби привреде, знање је новац“ тема је округлог стола који је одржан  у просторијама Академије техничко- васпитачких струковних студија у Врању 30.3.2021.год. Скуп је организован уз поштовање препоручених епидемиолошких мера.

Учесници  округлог стола били су привредници из Пчињског округа, директори средњих школа и запослени са Одсека Академије у Врању. У име градоначелника Слободана Миленковића и локалног руководства  присутнима се обратио градски већник Небојша Зупанчић. Он је рекао да ће Град пружити сваки вид подршке Академији, која је неопходна за реализацију планираних активности. На округлом столу могло се чути које су потребе привредника и каквим кадровским потенцијалима располаже Академија.

Након данашњег састанака, може се констатовати да постоји огроман простор за сарадњу и унапређење нарочито у областима: прехрамбене технологије, производне економије, предузетничког менаџмента, машинског инжењерства, инжењерства намештаја и ентеријера, заштите животне средине, инфомационо-комуникационих технологија, градјевине.

Потребно  је створити услове да студенти стекну током студирања знања која ће им омогућити да још током студирања раде и одмах по завршетку студија добију посао. То и јесте основа и суштина дуалног образовања. Верујемо искрено да је то могуће.

Створени су одлични услови  за:

  • размену искустава и информација о системима високог струковног образовања и привреде
  • стицања нових знања о интеграцији привреде и њених капацитета у високом образовању
  • трансфер знања вештина и технологија из Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсек Врање ка привреди града и обрнуто, комуникација измедју образовања и привреде јесте двосмерни процес и ту очекујемо иницијативу од стране привреде, за нове програме, за нове производе и нове идеје.
  • Развој предузетништва и економије прилагодјене за 21 век.
  • Стварање пословног окружења захтева савременог стручњака који располаже знањима неопходним да управља пословним процесима, да их пројектује, да их одржава и да их ствара.
  • Нове технологије и технике у области инжењерства намештаја и ентеријера.
  • Наставно стручну и развојну базу за развој прехрамбене технологије на регион кроз јачање капацитета наших лабораторија, њихову цертификацију и отварање за све привредне субјекте који остварају делатност у области прехрамбене индустрије. Наше лабораторије биће акредитоване у складу са свим актуелним стандардима и пружаће услуге привредницима брзо и ефикасно, а пре свега квалитетно. Пружаће и консултантске послове имплементације HACCP система у привредним субјектима и одржавања HACCP система.
  • Заштита животне средине јесте још једна област од великог интереса у будућем развоју Града Врања и управо ту наши наставници, наши студијски програми, наши технички ресурси могу да додју до пуног изражаја. Област управљања отпадом, област мониторинга загадјења ваздуха, воде, земљишта, као и рециклажних технологија јесу област наше експертизе и оно што је данас преко потребно свакој локалној самоуправи.

2021 03 10 13 02 16 У оквиру рада Еко-школе Одсека Врање, АТВСС, 10. марта 2021. године, обележен је Дан енергетске ефикасности онлајн радионицом, др Јоване Џољић, под називом „Енергично ефикасни у пракси за енергетску ефикасност“.

Енергетска ефикасност прадставља смањење потрошње енергије техничких уређаја на минимум, без нарушавања постојећег нивоа комфора и ефикасности у обављању посла. Један од ефеката повећања енергетске ефикасности је и уштеда у новцу због чега се често појам енергетске ефикасности поистовећује са „штедњом“. Поред тога изузетно је значајан и директан утицај на очување животне средине.

Сектор образовања и васпитања је веома важна карика у информисању грађана о могућим начинима и променама понашања у циљу смањења негативаног утицаја на животну средину. У оквиру међународног програма „Еко-школе/Еко-факултети“, већ трећу годину за редом, спроводи се пројекат Енергетска ефикасност у Еко-школама уз подршку Јавног предузећа Електропривреда Србије. Циљ пројекта је подизање свести код припадника млађих генерација о значењу речи енергетска ефикасност као и промовисање мера енергетске ефикасности, у животном и радном окружењу.

Радионицом „Енергично ефикасни у пракси за енергетску ефикасност“ започет је низ активности којима ће Еко-школа АТВСС Одсека Врање приближити појам енергетске ефикасности својим члановима и свим заинтересованима.

Еко-Одбор АТВСС Одсек Врање

 

Студенти треће године студијског програма „Заштита животне средине“ АТВСС – Одсек Врање на челу предметним наставником др Јованом Џољић, предавачем, учествовали су у пројекту "Да нам клима штима" (Climate Pact for Impact) једне од водећих организација у свету и код нас за заштиту природе - WWF (World Wide Fund for Nature).

Циљ пројекта је да повезивањем различитих интересних група, професионалних и стручних удружења, младих и заинтересованих грађана информише становништво о томе на који начин својим ангажманом могу смањити разорни утицај климатских промена на опстанак планете и будућих генерација на њој. Три кључне компоненте за постизање циља пројекта су образовање, подизање грађанске свести путем јавних кампања и успостављање сарадње са привредницима.

Поред теоријског знања стеченог на предмету „Заштита биодиверзитета“, студенти су имали прилике да се упознају са најактуелнијим информацијама о климатским променама кроз онлајн интернет курс „Климатске промене, ризици и изазови“. Курс је осмишљен од стране научне асоцијације „Немачки конзорцијум за климу“. Светски познати научници у области климатских промена воде полазнике кроз овај курс. WWF је за студенте који су успешно завршили обуку обезбедио сертификате.

 

1Студенти треће године студијског програма Заштита животне средине и Прехрамнбене технологије Академије техничко васпитачких струковних студија Одсек Врање, су дана 27.10.2020. са професорком др Јеленом Марковић, по позиву саветодавца из Пољопривредно саветодавно стручне службе у Врању у оквиру редовних радионица, присуствовали предавањима у њиховим просторијама. Одржана су два предавања и то на тему „Предуслови за савремену и интензивну воћарску производњу“, предавање је држала дипл.пољоп.инж. воћарства Сузана Јеркић и „Јачање конкурентности увођењем GLOBAL GAP стандарда и начин добијања сертификата“, предавање је држала дип.инж.пољоп. Марија Јањић.

Студенти су били у прилици да чују на који начин се долази до GLOBAL GAP сертификата, односно шта значи GLOBAL GAP стандард и упознали се са могућношћу његове примене у пракси. Такође су били у прилици да чују како најбоље припремити земљиште како би се добиле што квалитетније сорте воћарских култура, као и то на који начин и како препознати која садница је боља и квалитетнија.

Пројекти , награде и признања