ДОГАЂАЈИ

Активности промоције студијских програма Одсека Врање АТВСС настављене су претходне седмице кроз бројне посете школама из региона. Тимови за промоцију Одсека Врање обишли су:Техничкy школy и Гимназијy "Стеван Јаковљевић" y Власотинцy, Пољопривреднy школy, Хемијско-технолошкy школy "Божидар Ђорђевић Кукар", Техничкy школy „Раде Металац”, Економскy школy "Ђука Динић" и Гимназијy y Лесковцу, Техничкy школy у Врању, Техничкy школy "Никола Тесла", Гимназију и Пољопривредно-шумарскy школy "Јосиф Панчић" y Сурдулици, Гимназијy "Јован Скерлић" и Техничкy школy у Владичином Хану, Средњy стручнy школy "Милутин Бојић" у Трговишту, Техничку школу и Гимназију у Косовској Каменици, Медицинску и Техничку школу у Ропотову, Економско трговинску школу у Раном Лугу, Техничку школу Горњем Кусцу, Техничку школу и Гимназију у Шилову. Одзив ученика је био значајан и, уз бројна постављена питања, чланови тима за промоцију Одсека Врање су представили предности избора сваког од седам студијских програма који се реализују у Одсеку Врање.   

Stari Dani Vinarija LOGOСтуденти треће године студијског програма Прехрамбена технологија Одсекa Врање Академије су у четвртак, 14. априла 2022. године, одржали Стручну праксу и практичну наставу из предмета Технологија алкохолних пића у винарији „Стари дани“ ( https://staridani.com ). У оквиру ове активности студенти су се упознали са технолошким операцијама производње белих, розе, ружичастих и црвених вина, са сензорним оцењивањем вина као и са актуелним радовима у винограду.

 

 

R1У Одсеку Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија уз подршку Канцеларије за младе из Врања, обележен је Дан планете Земље. Интерактивном радионицом, др Јоване Џољић, под називом „Да ли клима штима“ обележен је овај важан датум у еколошком календару. Студенти и професори су, још једном, указали на значај ублажавања последица клматских промена и очувања природе.

Као Еко-школа, Одсек Врање Академије традиционално учествује у организацији различитих едукативних активности и радионица за младе. У свету се Дан планете Земље  обележава од 1970. године,  а у Србији од 2009. године.

Резолуцијом Генералне скупштине УН, А/PEC/63/278, истиче се глобални значај обележавања овог датума ради упозорења на опасности које прете животу на Земљи, природним и урбаним екосистемима, насталим услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије и климатских промена.

Обележавањем овог датума доприноси се подизању одговорности светске популације  према планети  и смањивању негативног утицаја на животну средину.

 

 

Еко-Одбор „АТВСС- Одсек Врање“

 

1Промоција студијских програма Одсека Врање АТВСС, након Дана отворених врата, настављена је обиласком Економско-трговинске школе и Пољопривредно-ветеринарске школе у Врању. Представници тима за промоцију школе, заинтересованим матурантима, ближе су описали могућности даљег школовања, наводећи све важне кораке ка стицању индекса, почев од детаља бесплатне припремне наставе, преко детаља у вези са пријемним испитом и рангирањем за студије финансиране из буџета, до оних који се односе на студентски живот, како у настави тако и у ваннаставним активностима.

Пројекти , награде и признања