Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: КАТАРИНА ДОДИЋ 15/МАС-ТИ под називом : "Модел одрживог пољопривредног газдинства у органској производњи"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.3.2021 године.

 

У Врању, 16.3.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ 3/МАС-ТИ под називом : Процена квалитета воде добијене у Фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у функцији физичко-хемијских параметарастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.1.2021 године.

 

У Врању, 28.1.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕВАНОВИЋ АНИЦА 10/МАС-ТИ под називом : Микробиолошки аспекти технологије производње бистрих воћних концентрата у "NECTAR" доостављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.12.2020 године.

 

У Врању, 14.12.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: ЉУБИЋ АНДРИЈАНА 14/МАС-ТИ под називом : Изолација и идентификација аутохтоних квасца са грожђа сорти гајених у околини Врањастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.12.2020 године.

 

У Врању, 14.12.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: РИСТИЋ МАРИЈА 12/МАС-ТИ под називом : Анализа технологија и постројења за прераду сирове воде у фабрици воде ЈП Водовод Врање у циљу повећања квалитета добијене водестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.12.2020 године.

 

У Врању, 11.12.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: ЂОРЂЕВИЋ ТАЊА 8/МАС-ТИ под називом : Праћење количине произведеног отпада као показатеља животног стандарда становника Града Врањастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 10.11.2020 године.

 

У Врању, 10.11.2020.г.