Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: МИЛОША РИСТИЋА 17/МАС-ТИ под називом : МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ТОП СОФИ СРБ ДОО ВРАЊЕ ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.9.2021 године.

 

У Врању, 30.9.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛОШ МОМЧИЛОВИЋ 19/MAС-ТИ под називом : РАЗЛИКЕ У КВАЛИТЕТУ ДЕСЕРТА ПРОИЗВЕДЕНОГ СИРОВИНАМА КОЈЕ СУ ДОБИЈЕНЕ У ОРГАНСКОЈ И КОНВЕНЦИОНАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.9.2021 године.

 

У Врању, 23.9.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: ДУШАН СТАНКОВИЋ 16/МАС-ТИ под називом : Предвиђање емисије оксида азота применом вештачких неуронских мрежастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 27.8.2021 године.

 

У Врању, 27.8.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: КАТАРИНА ДОДИЋ 15/МАС-ТИ под називом : "Модел одрживог пољопривредног газдинства у органској производњи"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.3.2021 године.

 

У Врању, 16.3.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ 3/МАС-ТИ под називом : Процена квалитета воде добијене у Фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у функцији физичко-хемијских параметарастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.1.2021 године.

 

У Врању, 28.1.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕВАНОВИЋ АНИЦА 10/МАС-ТИ под називом : Микробиолошки аспекти технологије производње бистрих воћних концентрата у "NECTAR" доостављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.12.2020 године.

 

У Врању, 14.12.2020.г.