Мастер рад кандидата: МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА 1/МАС-ТИ под називом : Технологија добијања вермикомпоста и његова примена у органској производњистављен је на јавни увид и налази се у студентској служби Академије - Одсек Врање, од 3.7.2020 године.

 

У Врању, 3.7.2020.г.