Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ТАЊА СТОЈКОВИЋ 3/ДСТ-СЦИ под називом : 'Динамичке карактеристике путничких моторних возила са освртом на њихов практични прорачун'стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 27.12.2021 године.

 

У Врању, 27.12.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКО МИТРОВИЋ 1-ДСТ-СЦИ под називом : АНАЛИЗА КОЧИОНИХ СИСТЕМА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА ПРАКТРИЧНИМ ПРИМЕРИМА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ,,ЗВЕЗДАНА АС КОМПАНИ ДОО" У ВРАЊСКОЈ БАЊИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2021 године.

 

У Врању, 21.12.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ИВИЦА ТОШЕВ 52/ИМ-СЦИ под називом : АНАЛИЗА ЕФЕКТА ДЕПОНИЈЕ МЕТЕРИС НА ЕМИСИЈУ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.12.2021 године.

 

У Врању, 17.12.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТАНИЋ МИЛОШ 43-ИМ-СЦИ под називом : МОДЕЛ РЕИНЖИЊЕРИНГА ПРОИЗВОДНЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА У ПРЕДУЗЕЋУ ,,ELRAD WS-S VLASOTINCE"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.11.2021 године.

 

У Врању, 12.11.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАН АРИЗАНОВИЋ 45/ИМ-СЦИ под називом : Практични пример примене методе планова пријемастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 5.11.2021 године.

 

У Врању, 5.11.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОШ ЂУКИЋ 44/ИМ-СЦИ под називом : МОДЕЛИ И МЕТОДЕ УНАПРЕЂЕЊА РЕМОНТА И ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ КАО РЕДИЗАЈНА ПРОЦЕСА РЕИНЖЕЊЕРИНГА У ЈКП ,,КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" АЛЕКСИНАЦстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 3.11.2021 године.

 

У Врању, 3.11.2021.г.

Пројекти , награде и признања