Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛАН НИКОЛИЋ 79/СИ-СЦИ под називом : ABS - систем против блокирања точковастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.12.2020 године.

 

У Врању, 1.12.2020.г.