Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Марко Милтеновић 54ИМ-СЦИ под називом : Улога руководиоца у управљању конфликтима и одржавању организационе културестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.7.2021 године.

 

У Врању, 15.7.2021.г.