Штампа

Специјалистички рад кандидата: БОГДАНОВИЋ ПРЕДРАГ, 28/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРНИ СИСТЕМИ УЗ ИНФОРМАТИЧКУ ОБРАДУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 26.02.2018. године.

У Врању, 26.02.2018.г.