Штампа

Специјалистички рад кандидата: СТОЈАНОВИЋ МАЈА, 77/СИ-СЦИ под називом : "ТЕЛЕМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ, КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 12.09.2018. године.

У Врању, 12.09.2018.г.