Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ВЕЛИЧКОВИЋ ЈОВАНЕ, 1/ИМ-СЦИ под називом : "МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.10.2018. године.

 

У Врању, 10.10.2018.г.