Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА ТАСИЋА, 2/ИМ-СЦИ под називом : "ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.