Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОША ТАСИЋА, 3/ИМ-СЦИ под називом : "ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СА АСПЕКТА УНАПРЕЂЕЊА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.