Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: БОЈАНА ПОПОВИЋА, 47/СИ-СЦИ под називом : "ПРОИЗВОДНОСТ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КАО ФУНКЦИЈА ДВЕЈУ ПРОМЕНЉИВИХ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.