Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: САШЕ ГОЦИЋА, 4/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ ОДСТОЈАЊА У ВОЖЊИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.