Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ДУШАНА ДИСКИЋА, 80/СИ-СЦИ под називом : "ПОНАВЉАЈУЋИ ПРЕВОЗНИ ПУТ СА ДЕЛИМИЧНИМ ИСКОРИШЋЕЊЕМ ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПОВРАТНОЈ ВОЖЊИ, СА ПОЛОЖАЈЕМ ГАРАЖЕ НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 22.03.2019. године.

 

У Врању, 22.03.2019.г.