Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАНА САВИЋ, 55/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.04.2019. године.

 

У Врању, 11.04.2019.г.