Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ТАСИЋ СЛАЂАНА, 8/ИМ-СЦИ под називом : "УТИЦАЈ РЕИНЖЕЊЕРИНГА НА ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 24.04.2019. године.

 

У Врању, 24.04.2019.г.