Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Смиља Антић 36/ИМ-СЦИ под називом : "Бука као облик загађења животне средине и њени ефекти на човека"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 9.9.2019 године.

 

У Врању, 9.9.2019.г.