Специјалистички рад кандидата: Миљана Станојковић 31/ИМ-СЦИ под називом : "Одређивање стабилности процеса производње помоћу X-R контролне карте"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.9.2019 године.

 

У Врању, 10.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања