Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Сунчица Антовска 97/СИ-СЦИ под називом : "Безбедност пешака у саобраћају са освртом на експертизе саобраћајних незгода"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.9.2019 године.

 

У Врању, 11.9.2019.г.