Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ДУШАН МИТИЋ 17/ИМ-СЦИ под називом : "ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ДОБИЈЕНЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 17.9.2019 године.

 

У Врању, 17.9.2019.г.