Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: КРИСТИНА МИХАЈЛОВИЋ 13/ИМ-СЦИ под називом : "ГУРУИ КВАЛИТЕТА СА АСПЕКТА СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 17.9.2019 године.

 

У Врању, 17.9.2019.г.