Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ДЕЈАН АНТИЋ 33/ИМ-СЦИ под називом : "Квалитет ваздуха на територији Града Врања у 2018. години"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 23.9.2019 године.

 

У Врању, 23.9.2019.г.