Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: НЕМАЊА МЛАДЕНОВИЋ 82/СИ-СЦИ под називом : "Примена ABS-а код моторних возила"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.10.2019 године.

 

У Врању, 4.10.2019.г.