Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ЉУБЕН ЦВЕТКОВИЋ 92/СИ-СЦИ под називом : Управљање транспортним процесом и оптимизација превозног пута возила у аутотранспортном предузећу "Хан пут"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.10.2019 године.

 

У Врању, 10.10.2019.г.