Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ТЕОДОРА БАЈИН 90/СИ-СЦИ под називом : СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од xx.xx.xxxx године.

 

У Врању, 15.10.2019.г.