Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: Петар Трајковић 73/СИ-СЦИ под називом : "Уређаји за промену степена преноса код моторних возила"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 12.12.2019 године.

 

У Врању, 12.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Вукомановић Борисав 4/ИМ-СЦИ под називом : "Реинжењеринг мултилифт рробота са аспекта продуктивности и производности"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Пешкић Марко 10/ИМ-СЦИ под називом : "Практична примена IPC стандарда у предузећу "Elrad Serbia D.O.O."стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Стојковић Миљана 11/ИМ-СЦИ под називом : "Маргинална (гранична) продуктивност фактора производње применом инжењеринга"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Михајловић-Мијовић Јована 12/ИМ-СЦИ под називом : "Израда оквира за контролу квалитета у невладином сектору"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Павловић Никола 15/ИМ-СЦИ под називом : "Реинжењеринг производног процеса кројења коже у привредном друштву "Топ Софа" СРБ ДОО ВРАЊЕ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања