Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: Миљковић Јован 19/ИМ-СЦИ под називом : "Анализа тржишта као основа за примену реинжењеринга"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Радић Огњен 24/ИМ-СЦИ под називом : "Формирање симулационих модела"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Николић Стефан 25/ИМ-СЦИ под називом : "Математичко моделирање техничких система"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 5.12.2019 године.

 

У Врању, 5.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Јелена Трајковић 81/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација контејнерског превоза транспортним средствима са технологијом понављајућег превозног пута са превожењем у оба смера".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Владимир Џипковић 85/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација палетног транспорта са технологијом понављајућег превозног пута и гаражом на превозном путу"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Милош Станојевић 87/СИ-СЦИ под називом : "Макроекономска пројекција одрживог развоја саобраћаја".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања