Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: Милан Ђорђевић 7/ИМ-СЦИ под називом : "Процена еко-хемијског статуса површинских вода у Републици Србији"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 28.11.2019 године.

 

У Врању, 28.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Милица Пешић 51/СИ-СЦИ под називом : "Алкохол и дрога у саобраћају"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 25.11.2019 године.

 

У Врању, 25.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Немања Ђурић 61/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација контејнерског превоза са технологијом понављајућег превозног пута са повратном празном вожњом"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 25.11.2019 године.

 

У Врању, 25.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Душан Стевановић 32/ИМ-СЦИ под називом : "Моделирање индустријских робота"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 25.11.2019 године.

 

У Врању, 25.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Милан Стојановић 21/ИМ-СЦИ под називом : "Реинжењеринг пословних процеса у хотелијерству"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 19.11.2019 године.

 

У Врању, 19.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛА СТАНОЈКОВИЋ 24/СИ-СЦИ под називом : "ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУ ПРИМЕНОМ МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ ИЗНАЛАЖЕЊА ОПТИМАЛНОГ РЕШЕЊА"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања