Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ЕРКАН АЈДИНИ 98/СИ-СЦИ под називом : "ТЕХНОЛОГИЈА РАДИЈАЛНОГ ПРЕВОЗНОГ ПУТА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НЕБОЈША ТРАЈКОВИЋ 9/ИМ-СЦИ под називом : "СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У КОМПАНИЈИ А.Д. "АЛФА-ПЛАМ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДАР НИЧИЋ 20/ИМ-СЦИ под називом : "ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МЕТОДА ПЛАНОВА ПРИЈЕМА КАО АЛАТА КВАЛИТЕТА"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НЕМАЊА ПОПОВИЋ 22/ИМ-СЦИ под називом : "ПЛАНИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА СА ОСВРТОМ НА РЕИНЖЕЊЕРИНГ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛАН МАРКИЋ 23/ИМ-СЦИ под називом : "ПАРАЛЕЛНИ ПРИКАЗ ОСНОВНИХ И НОВИХ АЛАТА КВАЛИТЕТА"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 14.11.2019 године.

 

У Врању, 14.11.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Миљана Ђорђевић 58/СИ-СЦИ под називом : "Географски информациони системи у друмском саобраћају"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 6.11.2019 године.

 

У Врању, 5.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања