Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ЉУБЕН ЦВЕТКОВИЋ 92/СИ-СЦИ под називом : Управљање транспортним процесом и оптимизација превозног пута возила у аутотранспортном предузећу "Хан пут"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.10.2019 године.

 

У Врању, 10.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НЕМАЊА МЛАДЕНОВИЋ 82/СИ-СЦИ под називом : "Примена ABS-а код моторних возила"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.10.2019 године.

 

У Врању, 4.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ДЕЈАН АНТИЋ 33/ИМ-СЦИ под називом : "Квалитет ваздуха на територији Града Врања у 2018. години"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 23.9.2019 године.

 

У Врању, 23.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ДУШАН МИТИЋ 17/ИМ-СЦИ под називом : "ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ДОБИЈЕНЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 17.9.2019 године.

 

У Врању, 17.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: КРИСТИНА МИХАЈЛОВИЋ 13/ИМ-СЦИ под називом : "ГУРУИ КВАЛИТЕТА СА АСПЕКТА СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 17.9.2019 године.

 

У Врању, 17.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Сунчица Антовска 97/СИ-СЦИ под називом : "Безбедност пешака у саобраћају са освртом на експертизе саобраћајних незгода"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.9.2019 године.

 

У Врању, 11.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања