Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАНА САВИЋ, 55/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.04.2019. године.

 

У Врању, 11.04.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ДУШАНА ДИСКИЋА, 80/СИ-СЦИ под називом : "ПОНАВЉАЈУЋИ ПРЕВОЗНИ ПУТ СА ДЕЛИМИЧНИМ ИСКОРИШЋЕЊЕМ ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПОВРАТНОЈ ВОЖЊИ, СА ПОЛОЖАЈЕМ ГАРАЖЕ НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 22.03.2019. године.

 

У Врању, 22.03.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА ТАСИЋА, 2/ИМ-СЦИ под називом : "ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОША ТАСИЋА, 3/ИМ-СЦИ под називом : "ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СА АСПЕКТА УНАПРЕЂЕЊА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА ТОДОРОВИЋА, 5/ИМ-СЦИ под називом : "КОНЦИПИРАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ БИЗНИСА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: БОЈАНА ПОПОВИЋА, 47/СИ-СЦИ под називом : "ПРОИЗВОДНОСТ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КАО ФУНКЦИЈА ДВЕЈУ ПРОМЕНЉИВИХ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

Пројекти , награде и признања