Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛЕ ПАВЛОВИЋА, 63/СИ-СЦИ под називом : "ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОРАЧУНА ПРЕВОЗНОГ ПУТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ПРЕВОЗА ПУТА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА, 66/СИ-СЦИ под називом : "ИЗБОР ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТА РОБЕ - ПОНАВЉАЈУЋИ ПРЕВОЗНИ ПУТ СА ДЕЛИМИЧНИМ ИСКОРИШЋЕЊЕМ ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПОВРАТНОЈ ВОЖЊИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: САШЕ ГОЦИЋА, 4/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ ОДСТОЈАЊА У ВОЖЊИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА НИКОЛИЋА, 62/СИ-СЦИ под називом : "ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА У МЕЂУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.11.2018. године.

 

У Врању, 02.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ХЕИБЕРГЕРА, 70/СИ-СЦИ под називом : "УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ПРЕДУЗЕЋИМА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА ПО МОДЕЛУ СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.11.2018. године.

 

У Врању, 02.11.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ВЕЛИЧКОВИЋ ЈОВАНЕ, 1/ИМ-СЦИ под називом : "МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.10.2018. године.

 

У Врању, 10.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања