Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАНЕ, 64/СИ-СЦИ под називом : "РАД ВОЗНОГ ПАРКА АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.10.2018. године.

 

У Врању, 10.10.2018.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ДАРКА ЈОЦИЋА, 74/СИ-СЦИ под називом : "САВРЕМЕНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 04.10.2018. године.

 

У Врању, 04.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: МИЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, 71/СИ-СЦИ под називом : "СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ЗДРАВКОВИЋ ИВАНЕ, 65/СИ-СЦИ под називом : "УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: СТАНОЈКОВИЋ НИКОЛЕ, 42/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СТАЊА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: РАНКОВИЋ МАРИЈЕ, 59/СИ-СЦИ под називом : "ХИБРИДНА МОТОРНА ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања