Јавни увид специјалистичких радова

Специјалистички рад кандидата: ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦЕ, 76/СИ-СЦИ под називом : "САВРЕМЕНИ ФЛЕКСИБИЛНИ СИСТЕМИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ЈАНКОВИЋ СТЕФАНА, 72/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕДРАГ, 41/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ OBD СИСТЕМА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 27.09.2018. године.

У Врању, 27.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ДИЧИЋ ДАЛИБОР, 6/ИМ-СЦИ под називом : "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 24.09.2018. године.

У Врању, 24.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ФИЛИПОВИЋ ДЕЈАН, 40/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА СТАБИЛНОСТИ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 20.09.2018. године.

У Врању, 20.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: СТАНОЈКОВИЋ ДАЛИБОР, 23/СИ-СЦИ под називом : "ВОЗНИ ПАРК И РАД ВОЗНОГ ПАРКА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 20.09.2018. године.

У Врању, 20.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања