Јавни увид специјалистичких радова

Специјалистички рад кандидата: АНЂЕЛКОВИЋ МАРКО, 5/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 12.09.2018. године.

У Врању, 12.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: СТОШИЋ БОРИВОЈЕ, 2/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА GIS-А У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 07.09.2018. године.

У Врању, 07.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ИВКОВИЋ МИХАЈЛО, 46/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА GPS-А У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 07.09.2018. године.

У Врању, 07.09.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: БОГДАНОВИЋ ПРЕДРАГ, 28/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРНИ СИСТЕМИ УЗ ИНФОРМАТИЧКУ ОБРАДУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 26.02.2018. године.

У Врању, 26.02.2018.г.

Пројекти , награде и признања