ОБАВЕШТЕЊА

 

Кандидати који се буду пријављивали за упис у прву годину мастер струковних студија школске 2020/2021. године на Академију техничко-васпитачких струковних студија - Одсек Врање у првом уписном року моћи ће пријаву вршити онлајн.

Уколико кандидат није у могућности да пријаву обави онлајн, може доћи лично са потребним документима на Академију - Одсек Врање од 6. јула до 8 јула 2020. год. радним данима од 8-14 часова.

 

ПРИЈАВИ СЕ

 

 

Коначне ранг листе по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Прелиминарне ранг листе по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Обавештавају се сви заинтересовани, да се због техничких проблема са онлајн системом за пријаву за полагање пријемног испита, рок за пријем докумената, продужава до понедељка 29.06.2020. год. 

Заинтересовани кандидати могу да пријаве поднесу путем онлајн апликације на адреси http://vranje.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-vranje, као и лично у просторијама Одсека Врање, ул. Филипа Филиповића 20. радним даном од 8 до 14 часова.

 

Обавештавају се студенти да се испит из предмета УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ код предметног наставника сци Дамјана Станојевића уместо 27.6.2020.год. одлаже за 29.6.2020.год. у 13 сати.

Обавештавају се студенти да се испит из предмета Хигијена и безбедност хране, који је по распореду 25.6.2020. помера за 26.6.2020.год. због пословног одсуства предметног професора.

 

 

 

Кандидати који се буду пријављивали за упис у прву годину основних струковних студија школске 2020/2021. године на Академију техничко-васпитачких струковних студија - Одсек Врање у првом уписном року моћи ће пријаву вршити онлајн.

Уколико кандидат није у могућности да пријаву обави онлајн, може доћи лично са потребним документима на Академију - Одсек Врање до понедељка 29. јуна 2020. год. радним данима од 8-14 часова.

 

Пријављивање за први уписни рок је завршено.

ПРВИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

 • пријављивање кандидата: од 09.07. и 10.07. 2020. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 13. јула 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 14. јула 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 16. јула 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 17.07. и 18.07. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.
 

 

Обавештавају се студенти да се испити који су по плану и програму за јунски рок планирани за 22.6.2020. одлажу за 27.6.2020. у 9 часова.    

Испит Системи заштите животне средине уместо 22.06. бити одржан 25.06. и испит Индикатори стања животне средине и радиоекологије уместо 22.06. биће одржан 23.06.

Обавештавају се студенти да се испит из предмета Основи конструисања код проф. др Милоша Ристића уместо 25.06.2020 одржава 23.06.2020. у 12 часова.

 

 
indeksi

Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину мастер струковних студиј укупно 32 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО – 16 самофинансирајућих студената
 • на акредитованом студијском програму МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 16 самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 •  На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом предаје документације.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор  можете преузети бесплатно овде.

 КОНКУРС -  ЦЕО ТЕКСТ

Пројекти , награде и признања