Министво просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис високим школама и академијама у Републици Србији о поступцима који се тичу расписивања конкурса за избор у звања и закључења уговора о раду на одређено време,

Пројекти , награде и признања