Дана 20.03.2020. године у просторијама одсека у Врању, Академије техничко-васпитачких струковних студија извршена је потпуна санитација растворним средством против корона вируса. Санитација је извршена под руководством стручног лица др Срђана Тасића користећи упуство произвођача о раствору санитарног средства. Такође, коришћена је заштитна опрема у виду заштитних одела и заштитних маски са филтером ознаке ABK 1. Кретање у одсеку је ограничено, а путање су обележене заштитним тракама. Дежурства су уведена сваког радног дана у времену 9,00 до 12,00 сати у просторијама библиотеке. Све информације могу се добити на телефом 017/421-859 или 017/421 – 889.

 

Пројекти , награде и признања