indeksi

 У прву годину основних струковних студија Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Врање уписаће укупно 90 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 7 7 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 9 2 11 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 5 8 13 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - - - Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 6 6 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 12 10 22 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ - 19 19 Математика или економија 
УКУПНО: 26 52 78  

 

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК: 

 • пријављивање кандидата: од 11. до 25. септембра 2020. године од 8,00 до 14,00 час.
 • полагање пријемног испита: 28. септембра 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 28. септембра 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 29. септембра 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 30. септембра 2020. године од 8,00 до 14,00 ч.

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 • пријављивање кандидата: од 26, 27. и 28. августа 2020. године
 • полагање пријемног испита: 02. септембра 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 03. септембра 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 08. септембра 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 09.09. и 10.09. 2020. године од 8,00 до 14,00 ч.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се преузети бесплатно на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсека Врање, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2020.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
 • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2020.
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03-2020 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 9 рата).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

 Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

 

 

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН

 

 

Пројекти , награде и признања