indeksi

 У прву годину основних струковних студија Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Врање уписаће укупно 190 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 10 20 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 18 2 20 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 12 8 20 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 10 30 40 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 20 10 30 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 20 10 30 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 10 20 30 Математика или економија 
УКУПНО: 100 90 190  

 

ПРВИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

 • пријављивање кандидата: од 09.07. и 10.07. 2020. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 13. јула 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 14. јула 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 16. јула 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 17.07. и 18.07. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се преузети бесплатно на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсека Врање, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом предаје документације.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

 Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

 КОНКУРС - ПРВИ УПИСНИ РОК

Пројекти , награде и признања