indeksi

Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину мастер струковних студијe студенте који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
 • на акредитованом студијском програму МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: од 20.10.  до 29.10. 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарнe ранг - листе: до 30.10.2020. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: до 02.11.2020. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 04.11. и 05.11.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Одсеку Врање);
 • фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • извод из матичне књиге рођених; и
 • друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама на Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш- Одсек Врање подносе:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • oверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
 • два попуњена ШВ обрасца ( добијају се у школи бесплатно );
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс) - ( добија се у школи бесплатно );
 • две слике формата 3,5 х 4,5 cm;
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2020.
 • доказ о уплати I рате школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитчких струковних студија Ниш-Одсек Врање, број 840-2111666-06, позив на број 03-2020.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за мастер струковне студије износи 70.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања на рате и 1000,00 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор  можете преузети бесплатно овде.

 КОНКУРС -  ЦЕО ТЕКСТ

Пројекти , награде и признања