indeksi

Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину мастер струковних студиј укупно 32 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО – 16 самофинансирајућих студената
 • на акредитованом студијском програму МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 16 самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 •  На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом предаје документације.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор  можете преузети бесплатно овде.

 КОНКУРС -  ЦЕО ТЕКСТ

Пројекти , награде и признања