indeksi

 Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину специјалистичких струковних студија укупно 30 студената који се сами финансирају, на следећем акредитованим студијском програму:

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ -  30  самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Одсеку Врање) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

УСЛОВИ ЗА УПИС

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом предаје документације.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор за полагање пријемног испита можете преузети бесплатно овде.

Пројекти , награде и признања