Обавештавају се сви заинтересовани, да се због техничких проблема са онлајн системом за пријаву за полагање пријемног испита, рок за пријем докумената, продужава до понедељка 29.06.2020. год. 

Заинтересовани кандидати могу да пријаве поднесу путем онлајн апликације на адреси http://vranje.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-vranje, као и лично у просторијама Одсека Врање, ул. Филипа Филиповића 20. радним даном од 8 до 14 часова.

 

Пројекти , награде и признања